top of page

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, s'informa els visitants del lloc que les dades que facilitin formaran part d'un fitxer, titularitat de Irujo, Garrido & de las Heras, advocats i economistes S.L.P., en la forma i amb les limitacions previstes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La finalitat de les dades obtingudes és la gestió de la relació de prestació de serveis professionals i/o de la sol·licitud d'informació per part del client, no podent destinar-se a cap altra finalitat diferent de la indicada.

L'usuari presta el seu consentiment en què les seves dades puguin ser utilitzades als fins indicats; els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercits per l'interessat, en els termes indicats en la referida normativa.

bottom of page