top of page

TÉ PROBLEMES PER A PAGAR LA SEVA HIPOTECA?

LA SEVA ENTITAT FINANCERA NO LI OFEREIX CAP SOLUCIÓ?

TRUQUI'NS, PODEM AJUDAR-LO

Abogados Barcelona derecho hipotecario

A IGH advocats disposem d'especialistes consolidats en tots els camps que constitueixen el dret hipotecari. Els nostres serveis comprenen des del simple assessorament previ a la contractació d'un préstec hipotecari fins a la defensa dels nostres clients davant els Tribunals de Justícia, ja sigui en un procés d'execució hipotecària o de qualsevol altra naturalesa.

El principal problema que ens plantegen els nostres clients, en l'actualitat, és en relació a la seva falta de capacitat per a atendre el pagament de les quotes hipotecàries, ja sigui degut a les recents i constants pujades que estan experimentant índexs com l'EURIBOR o per qualsevol altre motiu, com ara una pèrdua d'ocupació o una modificació en les circumstàncies personals o familiars que els faci impossible atendre el pagament de les seves quotes mensuals.

Cada vegada són més les famílies que, després d'haver perdut el seu habitatge en un procés judicial d'execució hipotecària, continuen devent grans quantitats de diners a l'entitat financera. Això es deu al fet que la llei permet que, en la subhasta, el bé hipotecat sigui adjudicat en el remat per un preu molt inferior al de mercat. La qual cosa implica que, en molts casos, quedi un elevat romanent de deute que l'entitat financera podrà exigir als deutors durant la resta de les seves vides, els quals respondran amb tots els seus béns, tant amb els presents com amb els futurs.

Amb la normativa actual, existeixen diversos tipus de solucions, però és necessari estudiar detingudament cada cas concret per a veure quina és la que millor se li adapta. És important, a l'hora de considerar totes les possibles solucions, tenir en compte les circumstàncies concretes de cada cas, per això, oferim un servei directe i personalitzat, fugint de solucions estandarditzades i centrant els nostres esforços en la protecció dels interessos de cadascun dels nostres clients.

A IGH som experts en defensar els drets d'aquells deutors hipotecaris que no poden atendre el pagament de les seves quotes. Un elevat índex de resolució de casos de manera satisfactòria ens avala.

Si vostè es troba en aquesta situació, no ho dubti més, truqui'ns per a concertar una primera visita gratuïta. Exposi'ns el seu cas i li prepararem un pressupost sense cap mena de compromís. Si ho prefereix, ompli el següent formulari i un especialista contactarà amb vostè el més aviat possible. I recordi, la solució al problema serà més fàcil contra abans s'actuï, el pas del temps només agreuja cada vegada més la situació.

bottom of page